• EMT Lise Sunumu

Lise Sunumu Projesi , EMT tarafından oluşturulmuş çok önemli bir projedir.Lise Sunumu Projesi; üye okullardaki öğrencilerin, Genel  Kurullarda , Lise Sunumu komitesinde hazırlanan ve Endüstri Mühendisliği’ni tanıtan sunumun , liselere giderek öğrencilere sunulması şeklinde işler.

Bölümümüzü doğru şekilde tanıtmak, bölümümüz hakkında bilinen yanlışları düzeltmek, bölümümüzü seçmek isteyen öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olmak ve lise öğrencilerinin sağlıklı bir tercih yapmaları için yönlendirmek gibi  çok önemli amaçları temel alarak gelişen bu proje EMT kapsamındaki sosyal sorumluluk yönü olan tek projedir.EMT ,Lise Sunumu projesinin öneminin bilincinde olduğu gibi bu bilinci üye okullarına da kavratmak ve her üye okulun bu projeyi yıl boyunca sürekli olarak gerçekleştirmesine teşvik etmeyi hedefler.

Ulusal düzeyde mesleğimizin tanıtımı ve öğrencilerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra sunum yapan Endüstri Mühendisliği öğrencileri de bu esnada sunum tecrübesi kazanmış olur.Yaptıkları bu sunumlar ; okul ve ileride meslek hayatında sürekli olarak yapacakları sunumların daha etkili ve başarılı olmasına yardımcı olur.