K V K

Yükleniyor

KVKK Aydınlatma Metni

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE VERİMLİLİK KULÜBÜ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Bu metnin hazırlanma sebebi; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Toplanan Kişisel Verileriniz Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü olarak ilgili mevzuat ve ana sözleşme kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:
Kimlik Bilgileri: Adı Soyadı
İletişim Bilgileri: E-posta, telefon numarası
Başvuru Bilgileri: Özgeçmiş
Eğitim Bilgileri: Okul adı, bölümü ve sınıfı
Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi katılımcılarımıza ait olduğu ölçüde KVKK kapsamında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 1. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından alınan kişisel bilgiler (ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, özgeçmiş, okul adı, bölümü ve sınıfı de bu kapsamdadır), başvuruların uygun şekilde değerlendirilmesi ve katılımcıları bilgilendirmek için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve sadece özgeçmiş bilgileri, partner şirketler ile yalnızca başvuruların değerlendirilmesi amacıyla paylaşılacaktır. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, kişisel bilgi toplama ve kullanmaya dair uygulanabilir olan Türkiye’nin tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır.
 2. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü sunduğu hizmetlerden yararlananlar, sosyal ağı kullananlar, yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
 3. Her kullanıcı Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veri tabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü‘nde sağlanan hizmetlerden, yayınlanan videolardan ve içeriklerden dolayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün iş birliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 6. Kullanıcılar, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü‘nü kullanarak, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. Kullanıcıların Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
 7. Kullanıcılar, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü dahilinde kendileri tarafından yazılan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
 8. Kullanıcılar, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
 9. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü içerik ve videoları ve kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman silme hakkını saklı tutmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.
 10. Katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü’nde gerçekleştirilen aktiviteler ile ilgili ticari ve/veya bilgilendirme amaçlı e-mail/e-bülten ve SMS gönderilebilecektir.
 11. Katılımcı, kendisine ait bilgilerin kullanılması, arşivlenmesi, toplanılması ve kendisine erişilmesi nedenleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak maddi ve manevi bir zarara uğradığı konusunda herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

BİZ KİMİZ & HAKKIMIZDA

Merhaba! Biz Massimo Medya, yeni nesil bir dijital ajansız. Kurulduğumuz günden beri, yerli ve global ajanslarda edindiğimiz tecrübelerimizi bir araya getirerek yaratıcı ve etkili çözümler sunuyoruz. Adımız “Massimo” İtalyanca’da “maksimum” anlamına geliyor ve biz de ismimiz gibi maksimum verimlilikle çalışarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

Bizim farkımız, müşterilerimizin iş ortağı olarak çalışmamızdır. Yani müşteri ve ajans olarak değil, birlikte bir ekip olup hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz.  Bu sayede, müşterilerimizle daha yakın bir ilişki kuruyor ve ihtiyaçlarına daha doğru çözümler sunabiliyoruz.

Massimo Medya olarak biz, kreatif bir reklam ajansıyız. Tasarım, web site yönetimi, prodüksiyon faaliyetleri ve yazılım işlerini de dahil olmak üzere 360 dijital hizmetler sunuyoruz. Markanızın dijital platformlardaki elçisi olarak sosyal medya yönetimi, web site tasarımı, içerik üretimi, video prodüksiyon ve dahah fazlasıyla hizmet veriyoruz. Ancak bizim amacımız sadece hizmet vermek değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analizlerle tespit edip, uzman marka danışmanlarıyla birlikte en iyi çözümleri sunmaktır.

Massimo Medya’nın kuruluş amacı, Türkiye’deki ajans anlayışının doğru çalışmadığını fark etmekti. Bu nedenle, dünya genelinde daha müşteri ve firma odaklı ilerleyen bir hizmet sunmak için yola çıktık.

Siz de bizimle çalışarak, yaratıcı ve etkili çözümlerle işinizi ileriye taşımak isterseniz, bize ulaşın. Massimo Medya olarak, sizinle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.