StarsUp’22 Katılım Sertifikası kazanmak için son oturum dahil en az 5 oturuma katılım zorunludur. Aksi takdirde sertifika gönderimi olmayacaktır.