• Teknik Gezi

Teknik gezi projesi, üniversite öğrencilerinin aldığı eğitimi, gerek üretim sektöründe gerekse de hizmet sektöründeki şirketlerde pratik olarak inceleme fırsatı bulmalarını ve inceledikleri bu sektörler, firmalar ve iş metodları hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Teknik gezi projesi ile;

  • FYG (Finans ve Yazılım Günleri),
  • Otomotiv Sektörü ve Satış-Pazarlama Zirvesi,
  • KARKIM (Kariyerimin Kimyası),
  • LEK (Lojistik Eğitim Kampı),
  • KAH (Kariyer Haritam)

projelerinin etkinliklerinin kalitesini arttırmak amacıyla, yapılan seminerler sonrasında teknik gezi düzenlemektedir. Ayrıca bu sadece bu etkinliklere bağlı kalmayıp, dönem içerisindeki etkinlikler dışında kalan haftaları yapılan teknik geziler ile zenginleştirmektedir.

2012-2013

2013-2014

2014-2015