Topluluklar

EMT

EMT (Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği);2005 yılında kurulan, Türkiye ve KKTC’de yer alan 16 prestijli üniversitenin Endüstri Mühendisliği Topluluklarının bir arada olduğuEndüstri Mühendisliği ile alakalı Türkiye’deki ilk ve tek tüzel kişiliğe sahip birliktir. Kurucula

ESTIEM

Avrupa’nın önde gelen 30 ülkesinden 79 üniversitenin üyesi olduğuESTIEM (European Students of Industrial Engineering andManagement) Avrupalı Endüstri Mühendisliği ve İşletme (IEM)öğrencileri arasında bağ kuran, senede 180’den fazla etkinlik organizeedilip 60.000+ öğrenciye ulaşan ku